Bezpečne na horách
Informačný
a vzdelávací
systém
o nebezpečenstvách
na horách

     Informačný a vzdelávací systém o nebezpečenstvách na horách "Bezpečne na horách" bol vypracovaný ako súčasť projektu "Hory pre všetkých", ktorý je realizovaný s podporou Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.


www.sia.gov.sk


www.esf.gov.sk
„Priestor na vašu príležitosť.“

     Táto web stránka je súčasťou štúdie zameranej na vytvorenie informačného systému o horských nebezpečenstvách, ktorá vznikla ako samostatná aktivita projektu "Hory pre všetkých".

                         

     Informácie na tejto web stránke vychádzajú z mnohoročných poznatkov a skúseností členov a priaznivcov Horského internetového klubu, o.z., Vysoké Tatry. Obsah informácii bol po odbornej stránke konzultovaný s horskými záchranármi a tatranskými horskými vodcami.


kontakt:
Horský Internetový klub, o.z.
Starý Smokovec 7
062 01 Vysoké Tatry


mail: hory@hory.sk