TOP INFO
TOP INFO
HORSKÉ POISTENIE
ALPENVEREIN
u priameho zástupcu
APENVEREIN EDELWEISS
od roku 2006
TOP INFO POČASIE PLÁNOVANIE TÚR O HORÁCH HORANI STRATY/NÁLEZY ALPENVEREIN KONTAKT
Horský internetový klub, o.z.
rozširuje a mení Tatranský
fotomaratón na celoročné podujatie
a na ostatné hory Slovenska pod
názvom  HORSKÝ FOTOMARATÓN.
Najlepšie fotografie budú
publikované v časopise Krásy
Slovenska a v ročenke podujatia.
Viac na fotomaraton.hory.sk