TOP INFO
TOP INFO
HORSKÉ POISTENIE
ALPENVEREIN
u priameho zástupcu
APENVEREIN EDELWEISS
od roku 2006
TOP INFO POČASIE PLÁNOVANIE TÚR O HORÁCH HORANI STRATY/NÁLEZY ALPENVEREIN KONTAKT
JARNÝ CYKLUS HORSKÉHO
FOTOMARATÓNU BUDE:
26. - 27. 3. 2016 !
XV. ročník
Diašou
Babia hora
19.-22.2.2016
2%
pre
Bike Park Koliba