Priamy
a
dokumentácia
podujatí.
NAŠI PARTNERI
Vzdelávací projekt
HIK, o.z.
Celoročné
podujatie pre
horských
fotografov.
Bienále pôvodnej
umeleckej tvorby 
o horách pre
neprofesionálnych
tvorcov.
Pre Vaše umelecké
a reportážne fotografie
z hôr.
web a mobilná
aplikácia pre
zaujiímavosti
Horného Liptova
vydavateľská
činnosť na
hory.sk