TOP INFO
TOP INFO
HORSKÉ POISTENIE
ALPENVEREIN
u priameho zástupcu
APENVEREIN EDELWEISS
od roku 2006
TOP INFO POČASIE PLÁNOVANIE TÚR O HORÁCH HORANI STRATY/NÁLEZY ALPENVEREIN KONTAKT
POZRITE SI
NAJLEPŠIE
FOTOGRAFIE
JESENNÉHO CYKLU
9. ročník
HORALFEST 2016
Ružomberok,11.-12.11.2016
PROGRAM:
*  hostia festivalu
*  2 x liptovská premiéra
    horských filmov
*   projekcia súťažných filmov
*   výstavy fotografií
*   čítanie pôvodnej literatúry