TOP INFO
TOP INFO
pôvodný slovenský
horský film
AKCEPTÁCIA
si môžete pozrieť na
Mezinárodním
festivalu
outdoorových
filmů  OSTRAVA
2015
31. ročník
Memoriálu
Jozefa Psotku

PRIHLÁŠKA
16.-18.10.2015
Vysoké tatry
HORSKÉ POISTENIE
ALPENVEREIN
u priameho zástupcu
APENVEREIN EDELWEISS
od roku 2006
TOP INFO POČASIE PLÁNOVANIE TÚR O HORÁCH HORANI STRATY/NÁLEZY ALPENVEREIN KONTAKT
Medzinárodná
prehliadka
horských
a outdoorových
filmov
Dolný Kubín
8. - 10.10.2015